Hey ba ba re bop


Hey Ba Ba Re Bop! 2x

Kom en goa 2x

Ie ne mie ne mo ney mo 2x

Oew neus achternao! 2x

I'j loopt wel duuzend dagen en 't gif niet waor naortoe! 2x

I'j komt tenslotte toch weer bi'j oe va en moe! 2x