Onze smartphone


Onze smartphone die in de broekzak zijt

Uw scherm worde geheiligd

Uw wifi kome

Uw wil geschiede

Gelijk in de cloud alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks appverkeer

En vergeef ons onze vlogjes

Zoals ook wij onze volgers vergeven

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de spam

Want van U is het koninkrijk

En de Apple en de Android

Tot in eeuwigheid

Ping!