Niejaor winnen

Azze wi'j vrogger as kinder op Niejoarsdag de buurte in gingen um Niejaor te winnen, dan hadden de meeste buren iets lekkers veur ons um in de tuute te stoppen.

Een mandarijntjen. Likkuukskes, gael of roze. Of van die kuukskes in de vorm van een hundjen of een huusken, die'j rechtop konden zetten in zo'n plat kuuksken met een lange rechte aopening in 't midden. 

Of doppinda's soms, of een lekker sterappeltjen den op de zolder was bewaord um te dreugen.

Ena'j dan klaor waren dan ging ie met een buul vol slikkerieje op huus an.

Elke dag mog ie der dan iets uut nemmen um te snoopen...... tut 't buultjen leug was!