De Kleine Muyl

Um de Corona kilo's de baas te blieven passe ik goed op met aeten, en met drinken (iets minder). En zörgen veur genog bewaeging natuurlijk. Deurumme gao ik vake een ende lopen met de hond. In een stevig tempo, want de hond hölt neet van dat geslenter. Behalve in de zandweg. Daor wil 'e zowat bi'j ieder paolken wel stoppen umme te onderzeuken wie um veur is 'ewest.
Vandage he'k de fietse 'epakt, want dan kom ie umslieks wat wieter weg. Vanuut Almen ging 't eerst op Aefde an. En dan langs 't Twentekanaal töt an de Iesselt. Van daoruut langs de Mettray, aover de enk richting Gorssel.
Op de hook van de Aefdese Enkweg en de Gorsselse Enkweg steet "De Kleine Muil"en daor bun 'k effen af 'estapt um een foto te maken.
De Kleine Muil is namelijk bewoond 'ewest deur mien veurvaderen.
Vrogger was 't een boerderiejken, maor werd 't ok gebruukt als harbarg. De Markevergaderingen werden daor 'eholn, en de postkoetse stopten d'r ok. Op de website www.strookappe.nl heb ik elaezen dat in 1724 ene Berend Naberhuijs vanuut Bathem naor erve de Muijl kwam en zich vanaf dat moment Berend Muil neumden. De name is af 'eleid van de schoenen uut die tied. Op 't uuthangbord ku'j ok altied nog een muiltjen zeen. Kiek maor op de foto.
De name Muijl werd op völle manieren 'eschreven, en uuteindelijk bunt de namen Muil, Muilerman en onze familiename Muileman daor van af 'eleid.
De Muilemans bunt een paar generaties later, in 1850, vertrokken as pachters naor Erve Schurink in Gorssel. Die boerderieje stond an de Veerweg. Maor 't is in 1994 af 'ebraoken en noe steet der een heel groot huus op een hoge bult. Vanaf de grote weg ku'j 't zo zeen liggen.
En nog later vertrok de familie naor Epse. Mien aovergrootva Derk Muileman ging in 1887 naor 't Nieuwenhuus, an de Bolmansweg. In 1919 kocht mien opa Hendrik Jan Muileman een paor stukskes grond van landgoed 't Hassink, dat toen 'eveild werd. an de Kratonweg waor ze gingen boeren. Nao de oorlog is dat af 'ebrand en hebt ze een woonhuus an de Kratonweg 'ebouwd. Mien opa aoverleed in 1949 en mien olders trouwden biej opoe in. En in 1955 bun ik daor dan geboren.
 
Maor ho 's effen.... ik wazze an 't fietsen! 
Toen de foto klaor was ging ik op Gorssel an. De grote weg aover, deur 't Groenewegje tut an 't gemeentehuus. Tegenwoordig natuurlijk Museum More. Deur de Corona was d'r natuurlijk niks te belaeven. Maor anders is d'r altied völle bedrievigheid. Azze wi'j op de koffie gaot bi'j mien mo, dan rieje wi'j d'r altied vanzelf langs. En dan zit de stoepe veur 't gemeentehuus, za'k maor zeggen, meestal vol met koffiedrinkers. "Kiek, daor zit die stadsen weer te zoepen!" zeggge wi'j dan.
Deur de bos, langs zwembad De Boskoele en langs de manege fietsten ik in de richting van de Gorsselse hei.
Daornao ging ik aover de Harfsensestege en de Kapelweg op huus an.
Foi, foi...